Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Braintrust Hjem
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

Braintrust Base har Danmarks bredeste udvalg af studieopgaver.

Nu indsamler vi mindst én opgave fra alle 400 fag.

Så kan du altid finde opgaver, som er relevante for dig.

Upload din opgave i dag.

Seneste aktivitet

Kenneth Barasinski har oprettet et Akademiske CV. Titel: (2012). Universitet: Syddansk Universitet (SDU). Faglighed: HRM
User Register
Maria Røndbjerg... har oprettet et Akademiske CV. Titel: Folkeskolelærer (2001). Universitet: Professionshøjskolen UCC. Faglighed: Diplom i ledelse
User Register
Theis Stenholt ... har oprettet et Akademiske CV. Titel: Cand.mag i Kultur og formidling (2018). Universitet: Syddansk Universitet (SDU). Faglighed: Cand.mag i Kultur og formidling
User Register
Malene Sørensen har oprettet et Akademiske CV. Titel: (2012). Universitet: Aalborg Universitet (AAU). Faglighed: Anvendt Filosofi
User Register
Lennart Pedersen fra Københavns Universitet (KU) har oprettet sin Publikation: Tro og gerninger hos Thomas Aquinas og Martin Luther
Node Insert
Lennart Pedersen fra Københavns Universitet (KU) har oprettet sin Publikation: Lider Gud med os? Korsteologi og teodicé hos Jürgen Moltmann
Node Insert

TwitterLinkedInInviteNewsletter

Socio-teknisk analyse
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Socio-teknisk analyse
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Audiologopædi
Københavns Universitet (KU)
En undersøgelse af børn & unges digitale kommunikation
Kommunikation
Aalborg Universitet København (AAU-CPH)

Projektets genstandsfelt er kommunikation og individ, med fokus på en særlig kommunikativ adfærd kaldt 'memes' . Memes er lig det at mime hinandens opførsel og kommunikation på digitale medieplatforme som YouTube og Facebook.

BA Filosofi
Københavns Universitet (KU)

Klimaforandringer er vores generations største udfordring, og bæredygtig udvikling bliver ofte nævnt som løsningen. Men hvad menes der egentlig med bæredygtighed? Politikerene taler om bæredygtig vækst, men er begreberne ”bæredygtig” og ”vækst” overhovedet forenelige?

How the understanding of creativity can support the application of bio-inspired design
Cand. Soc Organisational Innovation & Entrepreneurship
Copenhagen Business School (CBS)

 

Abstract

Roskilde Universitet (RUC)
En synliggørelse af ægdonationens praksisser
Cand.mag. europæisk etnologi
Københavns Universitet (KU)

Den aktuelle debat om økonomisk kompensation til ægdonorer klassificerer ægdonation som gavegivning og anskuer vareliggørelse som en trussel.

En sociologisk undersøgelse
Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Nærværende bachelor projekt begriber det relativt nye fænomen Anonymous der i offentligheden bliver mere og mere synligt.

En analyse af rum og stemning hos Astrid Kruse Jensen, Adam Jeppesen og Lykke Andersen
Fotografi
Københavns Universitet (KU)
- Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen
Samfundsfaglig
Aalborg Universitet (AAU)

Model- & teoribaseret brugerinvolvering for nybyggeri på Aalborg Universitet
Brugerinvolvering
Aalborg Seminarium

The purpose of this thesis is to analyze different methods for user involvement in larger building projects. In this context, a case has been drawn in, which is Aalborg University´s new Institute for Construction.

Energiteknik
Aalborg Seminarium

En af Danmarks energivisioner er, at 50% af elproduktionen skal komme fra vindenergi i 2030. I denne rapport arbejdes der med en vertikalakslet vindmølle af typen Straight-Bladed Darrieus pga. dens lave støjniveau, gode arealudnyttelse samt dens mulighed for placering i bebyggede områder.

Energiteknik
Aalborg Seminarium

Containerskibsbranchen står for en stor del af verdens brændstofforbrug og CO2-udledning. Dermed er der incitament for at undersøge mulighederne for optimering af containerskibes udnyttelse af energien i brændstoffet. I denne rapport er der taget udgangspunkt i motorsystemet på containerskibet Emma Mærsk [EM].

En undersøgelse af maskulinitetskonstruktioner i Danmark
Sofia Kjær (2012)
Kultur- og sprogmødestudier
Roskilde Universitet (RUC)

Indeværende projekt undersøger hvorledes sociale konstruktioner af maskulinitet ændres, og hvilken påvirkning dette har på mænd i Danmark. Dette, med udgangspunkt i motivationen af, at mænd er overrepræsenterede på de socialt udsatte statistikker, og fordi flere mænd henvender sig med efterspørgsler om hjælp og rådgivning.

En undersøgelse af oversættelsen af ordspil i de danske og tyske undertekster til Sex and the CIty...
Billedmedieoversættelse
Aarhus Universitet (AU)
Film- og medievidenskab
Københavns Universitet (KU)

Eksamensopgave i Fiktionsteori og -analyse med fokus på populærmusik i nyere amerikansk film, og med analyse af den anakronistiske brug af populærmusik i Baz Luhrmann's MOULIN ROUGE! (2001).

En undersøgelse af viljens indvirkning på det onde
Filosofi
Roskilde Universitet (RUC)

En undersøgelse af begrebet ondskab og den frie viljes indflydelse på ondskaben.

Monumental kunst mellem erindringssteder og museumsformidling
Cand. mag i Historie
Københavns Universitet (KU)

Dette er ikke det endelige resultat men udkast inden de sidste rettelser.

Kulturformidling
Publiceret i Historie Tidskrift Passé

Pages

Navn Universitet
Kenneth Barasinski Syddansk Universitet (SDU)
Maria Røndbjerg-Christensen Professionshøjskolen UCC
Theis Stenholt Engmann Syddansk Universitet (SDU)
Malene Sørensen Aalborg Universitet (AAU)
Heine Aarhus Universitet (AU)
Laura Græns Københavns Universitet (KU)
Jan Brage
Ida Kathrine Eyde Laursen Københavns Universitet (KU)
David Spurlin-roe Københavns Universitet (KU)
Sophie Dahl Københavns Universitet (KU)
Marie Kudahl Hvolbæk Københavns Universitet (KU)
Patricia Camelia Københavns Universitet (KU)
Thit Wamsler Københavns Universitet (KU)
Peter Laulund Københavns Universitet (KU)
Christa Mortensen Syddansk Universitet (SDU)
Ann Kristin Lassen Københavns Universitet (KU)
Pernille Marie Boot-Jensen Københavns Universitet (KU)
Randi Kristensen Aalborg Universitet (AAU)
Lucy Gregersen Københavns Universitet (KU)
Sucker

Pages

Søgning

KarriereStudie

Søgning

KarriereStudie