Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Braintrust Hjem
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

Braintrust Base har Danmarks bredeste udvalg af studieopgaver.

Nu indsamler vi mindst én opgave fra alle 400 fag.

Så kan du altid finde opgaver, som er relevante for dig.

Upload din opgave i dag.

Seneste aktivitet

Kenneth Barasinski har oprettet et Akademiske CV. Titel: (2012). Universitet: Syddansk Universitet (SDU). Faglighed: HRM
User Register
Maria Røndbjerg... har oprettet et Akademiske CV. Titel: Folkeskolelærer (2001). Universitet: Professionshøjskolen UCC. Faglighed: Diplom i ledelse
User Register
Theis Stenholt ... har oprettet et Akademiske CV. Titel: Cand.mag i Kultur og formidling (2018). Universitet: Syddansk Universitet (SDU). Faglighed: Cand.mag i Kultur og formidling
User Register
Malene Sørensen har oprettet et Akademiske CV. Titel: (2012). Universitet: Aalborg Universitet (AAU). Faglighed: Anvendt Filosofi
User Register
Lennart Pedersen fra Københavns Universitet (KU) har oprettet sin Publikation: Tro og gerninger hos Thomas Aquinas og Martin Luther
Node Insert
Lennart Pedersen fra Københavns Universitet (KU) har oprettet sin Publikation: Lider Gud med os? Korsteologi og teodicé hos Jürgen Moltmann
Node Insert

TwitterLinkedInInviteNewsletter

- i systemteoretisk perspektiv
Religionsvidenskab
Københavns Universitet (KU)

For første gang har Danmarks regering lovgivet om domstolenes forhold til religiøse symboler.
Med Forslag til lov om ændring af retsplejeloven er det blevet et politisk spørgsmål, om en dommer må
vise sin tro på sin arbejdsplads. Udfra den tyske teoretiker Niklas Luhmanns systemteori vil jeg i

En sociologisk undersøgelse af et virtuelt fællesskab
Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Den uploade fil er blevet redigeret i mindre grad siden afleveringen. 

Statistik
Aarhus Universitet (AU)
Milepæl 1 - Affaldshåndtering i det offentlige rum
Brugerorienteret Design
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Robotteknologi
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

In this report the design of a biped robot, and a method for actively balancing it will be introduced. This method is based on controlling the center of pressure under the balancing foot. Some tests are completed to show the effectiveness of a simple feedback controller on this design.

Conveyor Belt Project
Reguleringsteknik
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

In this project a controller scheme for a sorting machine is developed. This
machine consists of a conveyor belt and a skid, both attached to a DC motor, as well as
a photo detector. The objective is to sort sticks of 3 different lengths into a predesignated

Matlab Programmering
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

In this project a MatLab GUI is programmed to manipulate GPS data. Operations include
reading and saving from/to txt, csv and mat files and converting the GPS data into
Cartesian coordinates, as well as interpolation of the datasets using either

Matlab Programmering
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

In this project, a MatLab toolbox used to simulate all the steps of CT scanning is created.
The toolbox consists of tools capable of generating a test image, adding noise, create a system matrix
and using two different iterative approaches, Cimmino and CGLS algorithms, to reconstruct a noisy image.

En tværfaglig analyse af rolleproblematikker i velfærdsstaten
Cand.soc. i politik og administration samt filosofi
Roskilde Universitet (RUC)

The master’s thesis integrates the subjects of public administration and philosophy and analyzes
the roles of the public servant in the Danish welfare state. It is based on conceptual framework
composed of the concepts of responsibility and social roles. It differentiates the concept of

Jens Anderson (2012)
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)

På baggrund af vores fælles interesse for musikterapeutisk arbejde inden for det palliative område har vi valgt at undersøge, hvilken smertelindrende effekt musikterapi har på cancerpatienter indlagt på hospice.

Medievidenskab
Københavns Universitet (KU)

En kritisk tekstanalyse af den satiriske blog "Stuff White People Like". I opgaven ser jeg nærmere på, hvordan SWPL gør op med essentialistiske forestillinger om livsstil og identitet.

En diskussion af nation branding med Danmark som udgangspunkt
Informationsvidenskab og kulturformidling
Københavns Universitet (KU)

Emneord: Branding, Nation building, Dansk markedsføring.

- Når coachen også er leder
Kommunikation
Aalborg Universitet (AAU)

Roskilde Universitet (RUC)

This project will look into how the EU tries to influence countries around the world via its trade and development agreements.

Marketing Exam
Stud.ba.imk
Copenhagen Business School (CBS)

Proposing Marketing Strategies for B&O on how to communicate and distribute their brand B&O Play in China

En legende workshop til lærerteam i folkeskolen konstrueret i samspil med eXmplar Learning afprøvet...
BA i kommunikation
Aalborg Universitet (AAU)
forekomst, forebyggelse og økonomisk betydning
Jordbrugsteknolog
Selandia´s erhvervsakademi

Resumé

Hvorfor slår Putnams projekt fejl?
Filosofi
Københavns Universitet (KU)

ABSTRACT:

The question as to how far the principles of empiricism should reach

have been widely discussed in the 20th century. In this paper a discussion

on the subject by Hilary Putnam is reviewed. Putnam advocates for a

radical Quinean empiricism affecting logic on the same level as the natural

With a perspective on structural sources of complexity
Global Project Management
IT-Universitetet (ITU)
Society & Technology
IT-Universitetet (ITU)

Pages

Navn Universitet
Kenneth Barasinski Syddansk Universitet (SDU)
Maria Røndbjerg-Christensen Professionshøjskolen UCC
Theis Stenholt Engmann Syddansk Universitet (SDU)
Malene Sørensen Aalborg Universitet (AAU)
Heine Aarhus Universitet (AU)
Laura Græns Københavns Universitet (KU)
Jan Brage
Ida Kathrine Eyde Laursen Københavns Universitet (KU)
David Spurlin-roe Københavns Universitet (KU)
Sophie Dahl Københavns Universitet (KU)
Marie Kudahl Hvolbæk Københavns Universitet (KU)
Patricia Camelia Københavns Universitet (KU)
Thit Wamsler Københavns Universitet (KU)
Peter Laulund Københavns Universitet (KU)
Christa Mortensen Syddansk Universitet (SDU)
Ann Kristin Lassen Københavns Universitet (KU)
Pernille Marie Boot-Jensen Københavns Universitet (KU)
Randi Kristensen Aalborg Universitet (AAU)
Lucy Gregersen Københavns Universitet (KU)
Sucker

Pages

Søgning

KarriereStudie

Søgning

KarriereStudie