Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

CITATER OG HENVISNINGER
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.
1
omro sam bliv advisory stot aka arb live citater creat vilkar press
2

Skulle du få lyst til at anvende en anden brugers publikation til mere end inspiration, er det vigtigt, at du gør det korrekt. Både for din egen skyld og forfatterens. Det gælder selvfølgelig både, hvis du vil anvende et direkte citat, parafrasere eller simpelthen anerkende din inspirationskilde gennem en henvisning.

Når du skriver en tekst, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager, der er et resultat af din egen tankevirksomhed og hvilke, der bygger på din bearbejdning af andres viden. Så snart du bruger information, statistik, meninger, hypoteser, ideer eller grafik, som du ikke selv har udtænkt, skal du angive kilden.

Din dokumentation skal omfatte to elementer:

1 En litteratur- eller referenceliste

2 Henvisninger i teksten, som refererer til listen

Når du benytter andres tekster, hvad enten det er som citat, parafrase eller referat, kan du lave en teksthenvisning til kilden på to måder:

1 Du kan anføre ophavet (en forfatter, en titel eller en publikation) integreret i teksten:

Giddens (1991) beskriver en række forhold ved det senmoderne samfund.

Eller:

I en artikel fra 1989 redegør Pao for metoden …

2 Du kan lave en parentes med kildeangivelse efter citatet eller parafrasen:

"If you cannot ascertain either the author or publisher of the page you are trying to evaluate, you are looking at information that is as anonymous as a page torn out of a book. You cannot evaluate what you cannot verify. It is unwise to use information of this nature. Look for another source." (Harris, 2001, s.3)

Vejledningen af udviklet af :

stop

4346