Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Kilde
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

Information

KildetypeBog
ForfatterLotte Rienecker
TitelDen gode opgave; håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser
Udgivet2005
Isbn-nr9788759311646
Forlag-

Kilde

Ny udgave: 9788759315217

Hvordan får man lært at skrive en selvstændig opgave? Den gode opgave er en håndbog til opgaveskrivere ved humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser og til deres lærere, vejledere og censorer. Bogen indeholder retningslinjer og gode råd om alt fra brug af litteratur, kilder, teorier, argumentation og metoder til selve skriveprocessen. Bogen bygger på international skriveforskning og på forfatternes store erfaring med at vejlede studerende ved Akademisk skrivecenter på Københavns Universitet.Den gode opgave er en håndbog om opgaveskrivning til studerende og lærere på lange og mellemlange videregående uddannelser.3. udgaven indeholder mange ændringer - alle kapitler er gennemreviderede og ajourførte.Nyt er det centrale og samlende arbejdsredskab: opgavens pentagon (som pryder forside og flap). Nyt er også den samlende model for elementer i opgaver der kobler opgavers struktur og argumentation sammen.Især kapitlerne om litteratur, kilder, teorier og metoder, struktur og argumentation er udvidet og fornyet. Dertil kommer en lang række nye oversigter, skemaer, råd og forslag i alle kapitler. Der er også en lang række nye eksempler fra både humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige opgaver.Hovedemnerne er:- opgavetyper og kvalitetskriterier- gode skriveprocesser, vejledning og håndtering af skriveblokeringer- problemformulering og fokus i opgaven- litteratursøgning og inddragelse af kilder, læsning, notattagning- teori, empiri og metode i opgaven- argumentation- opgavens indholdselementer og disposition- akademisk sprog og formalia.Den gode opgave er skrevet af folk med fingeren på pulsen, praktisk og teoretisk. De har alle mange års erfaring med at undervise og vejlede studerende i opgave- og specialeskrivning på videregående uddannelser. Og alle er - eller har været - ansat på Akademisk Skrivecenter på Københavns Universitets humanistiske fakultet.

Publikationer, som har anvendt denne kilde

Relevante kilder

Kilde Titel Forfatter Tags
Specielt om specialer Lotte Rienecker Lotte Rienecker, Specielt om specialer
Den gode opgave Lotte Rienecker Lotte Rienecker, Den gode opgave

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer