Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Brugeraftalen
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

Brugeraftalen

 

Formålet med Braintrust:
Braintrust er en videndelingsplatform for universitetsstuderende og dimittender. Det er Braintrust’s vision, at viden skal synliggøres og deles på tværs af fagligheder og universiteter og herved styrke og profilere studerende og dimittender samt bidrage til et innovativt vidensamfund. På Braintrust kan du uploade opgaver og litteraturlister, finde interessefæller og oprette dit akademiske CV.

 

På Braintrust har du tilladelse til:

 • At uploade publikationer, f.eks. studieopgaver og –projekter, som du selv har (medvirket til) at producere og har rettigheder til at videredele
 • At læse, downloade og udskrive andre brugeres publikationer
 • At videredele andre brugeres publikationer
 • At blive inspireret af andre brugeres publikationer
 • At anvende andres publikationer i dine egne studieprojekter

På betingelse af:

 • At du til enhver tid gør brug af god citat- og henvisningsskik
 • At du anvender og videredeler publikationer under de vilkår, som angives af den pågældende publikations Creative Commons-licens
 • At du gør din publikations eventuelle medforfattere opmærksomme på, at publikationen bliver delt på Braintrust
 • At videredeling og personlig anvendelse af andre brugeres publikationer sker ansvarsfuldt og med hensyntagen til publikationens forfatter

Braintrust:

 • Har til enhver tid tilladelse til at lukke for profiler, skulle ovenstående betingelser ikke blive opfyldt
 • Fralægger sig ethvert ansvar for, at brugerne overholder brugeraftalen og de indbefattede betingelser
 • Forbeholder sig ret til at videredele brugernes publikationer, så længe det sker i overensstemmelse med publikationernes Creative Commons-licenser
 • Skal oplyse alle brugere om eventuelle ændringer i brugeraftalen

Når du opretter en profil på Braintrust anerkender og accepterer du ovenstående brugeraftale.

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer