Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Akademisk CV
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

MINE PUBLIKATIONER

En undersøgelse af statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museers brug af udskillelse og...
Cand.mag. i Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
Værd at samle på? En undersøgelse af statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museers brug af udskillelse og kassation i Danmark. Igennem en analyse af Slots- og Kulturstyrelsens udskillelses- og kassationssager fra perioden 2013-2015, samt udvalgte kulturhistoriske museers brug af udskillelse og kassation tegnes et billede af de kategorier...

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer