Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Akademisk CV
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

MINE PUBLIKATIONER

Et sociologisk studie af karakteren af den danske magtelite
BA Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Findes der en integreret og samlet magtelite, der træffer afgørende beslutninger i samfundet?  Udøver erhvervseliten direkte og afgørende indflydelse på politiske beslutningsprocesser, der er afgørende for Danmark? Disse spørgsmål har i årtier været genstand for meget faglig, politisk og offentlig debat. Der har været vidt forskellige synspunkter...
BA Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Samfundsvidenskaben skiller sig ud fra naturvidenskaben, idet den kommunikativt indgår i deltagerrollen med dens genstandsfelt, som hverdagssproget er en del af. Relationen er gensidig således at dens begreber er socialt og kulturbetinget omvendt indvirker den på det sociale og kulturelle. Derved bliver distancen mellem teori og praksis mindre og...
En sociologisk analyse af hvad der skyldes at nogle etniske minoritetsunge deltager i gadekulturen.
BA i Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Givet det faktum at ingen mennesker bliver født som kriminelle, er det nødvendigt at zoome ind på hvilken rolle andre faktorer end det personlige ansvar spiller. Mediediskursen i Danmark har i mange år været optaget af fænomenet indvandrerbander med et til tider unuanceret fokus. Nogle mediers fokus har oftest været ensidigt rettet på det...
Anonymous og dens politiske cyberangreb i retfærdighedens navn
BA i Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Vores tid er præget af politiske magtkampe som også foregår omkring internettet - herunder kampe om adgang til information, informationsfrihed og internettets frihed. Der er samfundsdebatter om tendenser som: Whistleblower-skandaler, overvågninger, censurlove og copyright mm. Disse er dybest set også kampe om staters roller i nutidens samfund. I...
Evalueringsopgave om implementerings- effekt og økonomisk evaluering,
BA i Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Nærværende undersøgelse er en todelt diskussion af socialstyrelsens udbud af en opgave: ”projekt isolerede sindslidende i egen bolig”. Første del af undersøgelsen indtager samfundsforskerens position og diskuterer form og indhold af udbuddet, med særlig sigte efter hvilken viden socialstyrelsen efterspørger og hvilke former for anvendelse denne...

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer