Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Akademisk CV
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

MINE PUBLIKATIONER

Jens Anderson (2012)
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)
Rapporten undersøger, hvorvidt en person med betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse kan have gavn af rekreativ musikterapi for at forberede sine sociale kompetencer. Dette undersøges gennem interviews med personale fra den institution, hvor førnævnte person bor og gennem et år har modtaget ugentligt musikterapi. Personalet...
Jens Anderson (2012)
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)
På baggrund af vores fælles interesse for musikterapeutisk arbejde inden for det palliative område har vi valgt at undersøge, hvilken smertelindrende effekt musikterapi har på cancerpatienter indlagt på hospice. Der fokuseres på denne patientgruppe, da størstedelen af indlagte hospicepatienter i dag lider af kræft. Inden for musikterapi skelnes...
et kvalitativt etnografisk single case study med udgangspunkt i et nordjysk demenshus
Jens Anderson (2013)
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)
Projektet er udformet som et kvalitativt etnografisk single case study, og er skrevet til aftageren Fremtidens Plejehjem, men er relevant for alle, som arbejder med musikterapi eller omsorgen for demensramte. Projektets problemformulering lyder ”Hvordan kan en musikterapeut tænkes ind i Fremtidens Plejehjem i forbindelse med håndteringen af...
Jens Anderson (2013)
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)
Begrebet angst bruges både til at beskrive den normale menneskelige angstrespons og den patologiske angsttilstand (PA) (Pedersen, 2011, p. 18ff). I henhold til Kjølbye (2013, p. 6) udgør PA den mest udbredte psykiatriske lidelse i Danmark. Således anslås det, at ca...

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer