Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Akademisk CV
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

MINE PUBLIKATIONER

En synliggørelse af ægdonationens praksisser
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
Den aktuelle debat om økonomisk kompensation til ægdonorer klassificerer ægdonation som gavegivning og anskuer vareliggørelse som en trussel. For at bibringe nye dimensioner til debatten bidrager nærværende speciale med alternative perspektiver på overleveringen af æg mellem kvinder. Baseret på dette grundlag lyder problemformuleringen for dette...
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
Kan man ved at anvende en praksiografisk tilgang få indblik i de kropslige og subjektive processer såvel som den kompleksitet, der omfatter patient- og sygdomsforløb, diagnoser samt tiden herefter?
En praksisteoretisk tilgang til integration af bæredygtige løsninger i boligen
Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Hvis bæredygtige løsninger skal integreres i boligen, er det nødvendigt med en forståelse af, hvordan teknologier og genstande i vores hjem påvirker vores dagligdags handlinger. Praksisteori kan være en nyttig metode til opnåelse af en sådan forståelse, da den tager afsæt i netop de dynamikker, der er på spil, i forholdet med forbrugere og...
En kritisk analyse af praksiografien I Annemarie Mols The Body Multiple
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
"In our daily lives we are engaged in practices that are thick, fleshy, and warm as well as made out of metal, glass, and numbers." Med denne henvisning til Bruno Latours subjekt/objekt-forståelse indleder Annemarie Mol The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Det er med udgangspunkt i denne tekst, at jeg vil give en kritisk analyse af...
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
Siden Verdenserklæringen om Menneskerettighederne blev vedtaget i 1948, har diskussionen om menneskerettigheder ændret sig fra eksklusivt har sat sin lid til individuelle rettigheder mod en voksende anerkendelse af grupperettigheder. I den oprindelige menneskerettigheds-erklæring tog kulturbegrebet udgangspunkt i et klassisk dannelsesideal, men...
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
I årene siden 11. september 2001 har udtryk som ”krigen mod terror”, ”fundamentalisme”, ”ondskabens akse” og ”demokrati og frihed” været med at illustrere en verdenstilstand, der, hvad enten den grundlæggende er magen til eller adskiller sig fra den forhenværende, kan betegnes som ”virtuel”. Der er ifølge Slavoj Zizek tale om falske udtryk, der...
Stege Sukkerfabrik 1883/1884
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
I denne opgave om Stege Sukkerfabrik, vil jeg primært beskæftige mig med årene 1883 og 1884, hvor der blev taget fat på de adskillige planlægningsmæssige forberedelser til anlægget af fabrikken samt den praktiske realisering af disse. Kilderne, der er benyttet til belysningen af dette, består af diverse tilbud og kontrakter i forbindelse med køb...

MIN LITTERATUR

Fællesskab
Zygmunt Bauman
I denne tankevækkende bog sætter den polsk-britiske sociolog Zygmunt Bauman fingeren på et af de ømme punkter i vores postmoderne tilværelse: Fællesskabet. At være en del af et fællesskab giver på den ene side tryghed, men begrænser på den anden side vores personlige frihed. Bauman...
The Presentation of Self in Everyday Life
Erving Goffman
A study of human behavior in social situations and the way we appear to others. Dr. Goffman has employed as a framework the metaphor of theatrical performance. Discussions of social techniques are based upon detailed research and observation of social customs in many regions.
Specielt om specialer
Lotte Rienecker
Bogen giver på grundlag af den erfaring forfatterne gennem deres arbejde med såvel studerende som lærere ved Københavns Universitet og andre videregående uddannelsesinstitutioner et bud på hvad de implicitte krav og forventninger kan være, og hvordan den studerende kan leve på til dem. Bogen henvender sig kort sagt til enhver der skal i gang...
ReWork
Jason Fried
From the founders of the trailblazing software company 37signals, here is a different kind of business book - one that explores a new reality. Today, anyone can be in business. Tools that used to be out of reach are now easily accessible. Technology that cost thousands is now just a few pounds or even free. Stuff that was impossible just a few...
Europas andre
Mikkel Bogh
Studie af manifestationer af fremmedfrygt i forskellige perioders og landes litteratur, billeder og bredere kulturStudie af manifestationer af fremmedfrygt i forskellige perioders og landes litteratur, billeder og bredere kultur.
State Of Exception
Giorgio Agamben
Two months after the attacks of 9/11, the Bush administration, in the midst of what it perceived to be a state of emergency, authorized the indefinite detention of noncitizens suspected of terrorist activities and their subsequent trials by a military commission. Here, distinguished Italian philosopher Giorgio Agamben uses such circumstances to...
Velkommen til Virkelighedens Ørken
Slavoj Zizek
Tænk nu hvis den nye verdensorden, der opstod efter 11. september, blot var en illusion skabt af vestlige begrebskonstruktioner! Krigen mod terror har medført kunstig opdeling af verden i de gode og de onde, og den snævre begrebsliggørelse forhindrer dannelsen af et mere nuanceret billede af den reelle virkelighed. De...
Complexities
John Law
These essays examine complexity from a variety of perspectives and cover an array of case studies and topics that include market behaviour, medical interventions, aeronautical design, the governing of supranational states, ecology, road-building, meteorology and the science of complexity itself.
The Perception of the Environment
Tim Ingold
IllustrationsIn this work Tim Ingold offers a persuasive approach to understanding how human beings perceive their surroundings. He argues that what we are used to calling cultural variation consists, in the first place, of variations in skill. Neither innate nor acquired, skills are grown, incorporated into the human organism through practice and...
The Design of Everyday Life
Elizabeth Shove
How do common household items such as basic plastic house wares or high-tech digital cameras transform our daily lives? This title considers this question, from the design of products through to their use in the home. It looks at how everyday objects, ranging from screwdrivers to photo management software, are used on a practical level. 15 b...
Liquid Times
Zygmunt Bauman
The passage from 'solid' to 'liquid' modernity has created a new and unprecedented setting for individual life pursuits, confronting individuals with a series of challenges never before encountered. black...
Capitalism as If the World Matters
Jonathon Porritt
Argues that the only way to save the world from environmental catastrophe is to embrace a different type of capitalism, and to do it quickly. This title includes coverage of the role of the USA, with case studies examining the role of huge American corporations such as Wal-Mart and General Electric. Figures, tables, boxes, indexWhen first...
Materialiseringer
N a N a
Genstande. Rum. Kroppe. I årtier har kulturforskningen fokuseret på sproglige konstruktioner og tegnenes spil. Men nu er tingene og det materielle for alvor vendt tilbage. Det kræver analyser af det materielle som dynamiske og betydningsproducerende processer, relationer og praksisser: som materialiseringer.I denne antologi stiller otte forfattere...
Material Feminisms
Susan Hekman
Kønsforskning
Nina Lykke
Forlaget har desværre ikke sendt os en beskrivelse på denne bog. Hvis bogen endnu ikke er udkommet er en beskrivelse af bogen forhåbentlig på vej. Et tip er at finde forlagets hjemmeside og der finde mere information om bogen.
Reconceiving the Second Sex
Marcia C. Inhorn
Extensive social science research, particularly by anthropologists, has explored women's reproductive lives, their use of reproductive technologies, and their experiences as mothers and nurturers of children. Meanwhile, few if any volumes have explored men's reproductive concerns or contributions to women's reproductive health: Men are clearly...
Tissue Economies
Cathy Waldby
As new medical technologies are developed, more and more human tissues - such as blood, organs, skin, bones, heart valves, embryos, and stem cell lines - are stored and distributed for therapeutic and research purposes. The accelerating circulation of human tissue fragments raises profound social and ethical concerns related to who donates or...
Meeting the Universe Halfway
Karen Barad
Elaborates the author's theory of agential realism. This book reworks the understandings of space, time, matter, causality, agency, subjectivity, and objectivity. It emphasizes changes in the understanding of political practices by critically reworking Judith Butler's influential theory of performativity. Illustrations"Meeting the Universe Halfway...
Gender Trouble
Judith Butler
One of the most talked-about scholarly works of the past fifty years, Judith Butler's "Gender Trouble" is as celebrated as it is controversial. Arguing that traditional feminism is wrong to look to a natural, 'essential' notion of the female, or indeed of sex or gender, Butler starts by questioning the category 'woman' and continues in this vein...
Udkast til en praksisteori
Pierre Bourdieu
I denne klassiker, der udkom første gang i 1972, præsenterer Bourdieu for første gang sin teori om menneskelig adfærd og handlen i et socialt rum. Bourdieu tager udgangspunkt i feltstudier af slægtskabsforhold, æresbegreber, magt- og interessespil blandt kabylerne i det nordlige Afrika. Han viser, hvordan de enkelte agerende i vidt omfang...
Being There
Jonas Frykman
Presents an overview of how perspectives like 'being' and 'life-world' can be applied to studies of everyday life. This title discusses about diaspora, multiculturalism, xenophobia, and violence, Nordic theme parks, European regionalism, and the celebration of national holidays. It shows how culture can be understood from how it 'happens'.A group...
Feministiske tænkere
Dorte Marie Søndergaard
"Resultatet er en guldgrube af originale og udfordrende tekster af mange af de mest nybrydende feministiske tænkere [...] intet mindre end formidabelt."Marie-Louise Holm, Kvinden og samfundet De udvalgte tekster repræsenterer hovedspor inden for nyere feministisk teori; den såkaldte tredjebølgefeminisme. Et af de væsentlige omdrejningspunkter er...
The Body Multiple
Annemarie Mol

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer