Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Akademisk CV
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

MINE PUBLIKATIONER

Psykologi
Roskilde Universitet (RUC)
I denne rapport forklarer vi, hvordan lykkefænomenet bliver betragtet og defineret af to moderne former for lykkeforskning – den humanistiske, med positiv psykologi i centrum, og neurovidenskabens hjerneforskning – og om disse betragtninger kan relateres til forskellige traditionelle opfattelser og beskrivelser af lykke. For at komme dybere ind...
Filosofi
Roskilde Universitet (RUC)
I dette projekt forklarer vi, hvordan den amerikanske forfatnings First Amendment kommer til udtryk i det amerikanske retssystem, samt hvilke konsekvenser det skaber for opretholdelsen af de to etiske værdier: Frihed og lighed. Dette bliver henholdsvis gjort med udgangspunkt i John Stuart Mill og John Rawls. Vi anvender argumentationsanalyse på...
Om at forholde sig til sig selv og det eksistentielle problem i moderniteten
Filosofi
Roskilde Universitet (RUC)
Denne filosofiske afhandling behandler ud fra et klassisk eksistentialistisk perspektiv det moderne menneskes tilsyneladende øgede eksistentielle problemer. Med eksistentialistisk forankring i henholdsvis Kierkegaard, Nietzsche og Sartre diskuteres det moderne menneskes væren, som denne er fremstillet hos sociologerne Anthony Giddens og David...

MIN LITTERATUR

Metode og projektskrivning
Thomas Harboe
Metode og projektskrivning giver en bred introduktion til de metoder, som bruges i de samfundsvidenskabelige fag og discipliner. Bogen præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er vigtige, når man laver undersøgelser og skriver rapporter og opgaver.Metode og projektskrivning er en omskrevet udgave og en afløser for...

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer