Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Akademisk CV
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

MINE PUBLIKATIONER

Panteisme i Schellings Frihedsskrift
Filosofi
Københavns Universitet (KU)
En analyse af interdependensen mellem filosofi og teologi i Schellings Frihedsskrift. 
Forholdet mellem væren og tænkning i Kierkegaards "Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift"
Forskellen på kristendommens begreb om logos og det hegelianske begreb om logik. Afhandlingen fokuserer på Climacus' begreb om "enhedstesen" og konkluderer dels (1) at enhedstesen er en nødvendig betingelse for at kalde en tænkning for "filosofi", dels (2) at "Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift" ikke er et forsøg på at fornye...
Gadamers begreb om applikation
Filosofi
Københavns Universitet (KU)
Forholdet mellem hermeneutik og intentionalisme, belyst gennem Gadamers begreb om applikation i "Sandhed og metode". Fokus på tekstuel og filosofisk metodologi. Derudover en sammenligning af Gadamers og teologen Bultmanns receptionshistorier.
"Gjentagelsen" og "Smulerne" sammenholdt
Teologi
Københavns Universitet (KU)
Både "Gjentagelsen" og "Philosophiske Smuler", begge af Søren Kierkegaard, opererer med et begreb om den menneskelige erkendeles grænse.Afhandlingen ser på,  hvordan værkernes karakterer forholder sig til denne. Det munder i et argument for, at både det unge menneske, der er en opdigtet person, bragt til live af Gjentagelsens pseudonyme...

MIN LITTERATUR

Brødrene Karamazov
F.M. Dostojevskij
Rejse til nattens ende
Louis-Ferdinand Céline
Célines hovedværk om 1. verdenskrig og en uundværlig italesættelse af den meningsløshed og totale desillusion som fulgte.Rejse til nattens ende er Célines debutroman fra 1932 og kan opfattes som et radikalt opgør med den europæiske dannelsesroman. Værket placerede med et slag Céline...
Slottet
Franz Kafka
Landmåleren K ankommer en sen aften til en landsby, hidkaldt for at arbejde på slottet. Men han opnår aldrig at få kontakt med de myndigheder på slottet, der angiveligt har tilkaldt ham. Slottet er den ene af de tre udfuldente romaner, Kafka nåede at skrive. Han arbejdede på den fra 1912 og frem til sin d...
100 års ensomhed
Garbriel García Márquez
Søren Kierkegaards skrifter-Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
Søren Kierkegaard
Forlaget har desværre ikke sendt os en beskrivelse på denne bog. Hvis bogen endnu ikke er udkommet er en beskrivelse af bogen forhåbentlig på vej. Et tip er at finde forlagets hjemmeside og der finde mere information om bogen.
At tænke eksistensen
Jens Viggo Nielsen
Hvad vil det sige at eksistere - og at tænke over sin eksistens? Hvordan påvirker livet tænkningen - og tænkningen livet? Spørgsmål som disse, og med dem eksistentialismen, nød enorm popularitet i efterkrigstiden, hvor de blev hvermandseje. Men som årene gik, gik det populære hen og blev upopulært. Betegnelsen eksistentialisme, og dens...
Eksistens og religion
Hannah Arendt
Hannah Arendt er en af det 20. århundredes største tænkere. Gennem sine analyser af totalitarisme, kærlighed, erkendelse, moral, filosofi og politik har hun sat afgørende spor i den vestlige tænkning og inspireret generationer af tænkere. Hun kendes ofte som en politisk filosof eller samfundstænker, men her præsenteres en tænker, der også er...
Was heißt Denken?
Martin Heidegger
Forlaget har desværre ikke sendt os en beskrivelse på denne bog. Hvis bogen endnu ikke er udkommet er en beskrivelse af bogen forhåbentlig på vej. Et tip er at finde forlagets hjemmeside og der finde mere information om bogen.
Begrebet Angest
Søren Kierkegaard
Forlaget har desværre ikke sendt os en beskrivelse på denne bog. Hvis bogen endnu ikke er udkommet er en beskrivelse af bogen forhåbentlig på vej. Et tip er at finde forlagets hjemmeside og der finde mere information om bogen.
Sandhed og metode
Hans-Georg Gadamer
Hans-Georg Gadamers (1900-2002) Wahrheit und Methode, der udkom første gang i 1960, er ikke blot en moderne klassiker inden for hermeneutikken og fortolkningsteorien, men har også en central placering i den aktuelle filosofiske debat. Gadamers vigtigste inspirationskilde er Martin Heideggers analyse af den menneskelige værem...
Etikken
Aristoteles
Omsider foreligger nu klassisk filolog Søren Porsborgs nyoversættelse af Aristoteles´ etiske hovedskrift - til afløsning for Niels Møllers version fra 1936. Det er "Den Nikomacheiske Etik" (eller "Ethica Nokomachea"), der er tale om: midtens etik, hvor dyden og det gode fremmanes gennem en...
Validity in Interpretation
E. D. Hirsch
By demonstrating the uniformity and universality of the principles of valid interpretation of verbal texts of any sort, this closely reasoned examination provides a theoretical foundation for a discipline that is fundamental to virtually all humanistic studies. It defines the grounds on which textual interpretation can claim to establish objective...
The Cambridge Companion to German Idealism
Karl Ameriks
This book, first published in 2000, offers a comprehensive, penetrating, and informative guide to the classical period of German philosophy. mapThe Cambridge Companion to German Idealism, first published in 2000, offers a comprehensive, penetrating and informative guide to what is regarded as the classical period of German philosophy. Kant, Fichte...
The Epistle to the Romans
Karl Barth
Forlaget har desværre ikke sendt os en beskrivelse på denne bog. Hvis bogen endnu ikke er udkommet er en beskrivelse af bogen forhåbentlig på vej. Et tip er at finde forlagets hjemmeside og der finde mere information om bogen.
Gjentagelsen
Søren Kierkegaard
Gjentagelsen er vel nok Kierkegaards fineste, mest helstøbte værk. I den lille roman, der udkom i 1843, argumenterer bedsteborgeren Constantin Constantius for vanens, sædvanens og gjentagelsens velsignelse. Det gør han på baggrund af kendskab til et ungt menneske, som han har været rådgiver for - et ungt menneske der har lidt af kærlighedskvaler....
Avsluttende uvitenskaplig etterskrift til De philosophiske smuler
Søren Kierkegaard
Skriftet kom første gang ut i 1846, og er et etterskrift av Johannes Climacus "De Philosophiske Smuler". Bokas første del vurderer spørsmål om de bibelske skrifters ekthet, og om det som står der virkelig har hendt. Andre del omhandler enkeltmenneskets forhold til den personlige tilegnelses problem. Med noter.

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer