Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

RESULTATER : Håb

Korsteologi og teodicé hos Jürgen Moltmann
Samtidsteologi (Dogmatik)
Københavns Universitet (KU)

Hvis Gud er god, hvorfor er der så ondskab og lidelse i verden?

BA Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Samfundsvidenskaben skiller sig ud fra naturvidenskaben, idet den kommunikativt indgår i deltagerrollen med dens genstandsfelt, som hverdagssproget er en del af. Relationen er gensidig således at dens begreber er socialt og kulturbetinget omvendt indvirker den på det sociale og kulturelle.

an analysis of the challenges to European integration and the debate about the future of EU...
Cand. Mag. i Europastudier
Aarhus Universitet (AU)

During the first decade of the 21st century the EU has undergone considerable changes and met numerous new challenges. The big bang enlargement of 2004 altered the size and composition of the EU institutions and added to the heterogeneousness of the union.

En kritisk analyse af entreprenørskabsdiskursen i Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910-2013
Socialt entreprenørskab
Roskilde Universitet (RUC)

Igennem over 100 år har SAC været blandt de mest aktivistiske og udfarende organisationer på det svenske arbejdsmarked samt en kritisk røst i samfundsdebatten. Jeg har i denne masterafhandling valgt at undersøge, hvad der historisk og frem til i dag kendetegner SAC mht.

Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse
Roskilde Universitet (RUC)

Vi er gået fra et traditionelt samfund med knappe ressourcer og forbrugsgoder til et forbrugssamfund, hvor udviklingen går så hurtigt, at man knap kan følge med.

Spotify som reaktion på internettets udvikling
Bachelor i Digitale Medier og Design
IT-Universitetet (ITU)
Morality and Western attitudes towards entomophagy
Antropologi
Aarhus Universitet (AU)

A comparative study of ideals, possibilities and conditions for education in Danish and American...
Pædagogik/Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Denne opgave sammenligner idealer, muligheder og rammer for uddannelse i danske og amerikanske fængsler med det formal at kunne sige noget om, hvordan det danske og det amerikanske fængselssystem ser  den indsatte og hans fremtidsmuligheder.

Et speciale om uddannelses betydning for videnskaben
Cand.mag. i Filosofi
Københavns Universitet (KU)
En undersøgelse af fordommes betydning for erkendelse
Filosofi & Videnskabsteori
Roskilde Universitet (RUC)

I projektet undersøger vi, hvilken rolle fordomme spiller for erkendelsen. Selve fordomsbegrebet har forskellige betydninger og vores undersøgelse bygger på læsningerne af henholdvis Hans-Georg Gadamers Sandhed og Metode, Francis Bacons idollære og Jürgen Habermas kritik af Gadamer.

Nadia Deis (2011)
Økonomi/Statsvidenskab
Roskilde Universitet (RUC)

The project deals with the Danish political plan presented in April 2011, called the 2020-goals. In this plan we work with early retirement service (efterløn) and the institution DREAM and the Danish Rational Economic Agent Model who made the calculations.

Sociologi
Københavns Universitet (KU)

en undersøgelse af den sociologiske teoris metodologi
Iben Raskmark (2012)
Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. October 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. October 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. October 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.