Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

RESULTATER : Historie

Kirke- og teologihistorie
Københavns Universitet (KU)

Hvordan bliver vi frelst? Og hvad betyder frelse?

En undersøgelse af statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museers brug af udskillelse og...
Cand.mag. i Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)

Værd at samle på?

En undersøgelse af statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museers brug af udskillelse og kassation i Danmark.

Teologi
Københavns Universitet (KU)

Formidling af projektet til ikke-teologer:

Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

This paper aims to critically examine the Carter administrations’ handling of the Iranian Revolution in 1979 and the 444-day hostage crisis that lasted from November 4, 1979 until January 20, 1981, and discuss how these events have impacted Jimmy Carter’s image as president.

Et studie i nyhedsformidling under samarbejdspolitikken
Historie
Københavns Universitet (KU)

I 1940 ejede cirka 75 procent af de danske husstande et radioapparat, og trods mediets relativt

unge alder havde dets indtog allerede skabt nye rammer og ritualer i de danske hjem. Lyden af

Rådhusets klokkers kimen klokken 12 og Pressens Radioavis (herefter Radioavisen) klokken

Filosofi
Roskilde Universitet (RUC)

Ved en undersøgelse af lykkebegrebet, ”eudaimonia”, som Aristoteles fremkommer med i ”Den
Nikomacheiske Etik”, ser vi på om det er muligt at finde frem til et begreb om lykke som ikke
begænser sig til et rent subjektivt fænomen. Aristoteles kommer med en lang række gode indsigter i

- etableringen af et nutidigt erindringssted 2001-2011
Historie
Københavns Universitet (KU)

Abstract

Film- og medievidenskab
Københavns Universitet (KU)

Eksamensopgave i Fiktionsteori og -analyse med fokus på populærmusik i nyere amerikansk film, og med analyse af den anakronistiske brug af populærmusik i Baz Luhrmann's MOULIN ROUGE! (2001).

Monumental kunst mellem erindringssteder og museumsformidling
Cand. mag i Historie
Københavns Universitet (KU)

Dette er ikke det endelige resultat men udkast inden de sidste rettelser.

Kulturformidling
Publiceret i Historie Tidskrift Passé
Cand. mag i Historie
Roskilde Universitet (RUC)

Speciale omhandlende organisationen af den engelske hær og den taktiske brug af langbueskytter under Hundredårskrigen (1337-1453)

BA i Historie og Europastudier
Aarhus Universitet (AU)

En undersøgelse med udgangspunkt i tv-serierne Blekingegade og Blekingegadebanden
Line Kejser (2013)
Film- og medievidenskab
Københavns Universitet (KU)

En undersøgelse af fordommes betydning for erkendelse
Filosofi & Videnskabsteori
Roskilde Universitet (RUC)

I projektet undersøger vi, hvilken rolle fordomme spiller for erkendelsen. Selve fordomsbegrebet har forskellige betydninger og vores undersøgelse bygger på læsningerne af henholdvis Hans-Georg Gadamers Sandhed og Metode, Francis Bacons idollære og Jürgen Habermas kritik af Gadamer.

Eksamensessay Historie og Kultur
Historie og Kultur
Roskilde Universitet (RUC)
Gadamers begreb om applikation
Filosofi
Københavns Universitet (KU)

Forholdet mellem hermeneutik og intentionalisme, belyst gennem Gadamers begreb om applikation i "Sandhed og metode". Fokus på tekstuel og filosofisk metodologi. Derudover en sammenligning af Gadamers og teologen Bultmanns receptionshistorier.

En undersøgelse af den engelske religionsopfattelse og praksis i forbindelse med reformationen
Teologi
Københavns Universitet (KU)

Bachelorprojekt i Kirke- og Teologihistorie

 

Markedsføringsstrategier og lanceringsstøtte for danske ungdomsfilm
Filmvidenskab
Københavns Universitet (KU)

Ungdomsfilm er en stolt tradition i den danske filmbranche og -historie, men meget få danske ungdomsfilm har de seneste år levet op til de estimater, der er blevet sat af distributørerne og DFI.

A bachelor thesis concerning Martin Heidegger's technology, ontotheology and das Rettende
Filosofi
Københavns Universitet (KU)

I følgende bachelor-opgave undersøger jeg Martin Heideggers essay ”Die Frage nach der Technik.” Jeg forsø

- En litteraturhistorisk opgave
Sofie Jeholm (2009)
Dansk (grunduddannelsen)

Opgaven blev udarbejdet til den skriftlige eksamen i kurset "Litteraturhistorie 2" på grunduddannelsen i Dansk (KU). Kurset dækkede dansk litteraturhistorie i det 19. århundrede.

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. October 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. October 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. October 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.