Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

RESULTATER : Natur

Menneskets natur og Anomi
BA Sociologi
Københavns Universitet (KU)
En diskussion om Hobbes, Rousseaus og Durkheims Frihedsbegreber
BA i Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til?

                                    -En diskussion om frihedens mange ansigter-

Biochemistry
Københavns Universitet (KU)

Type 1 diabetes mellitus is a chronic disorder resulting from autoimmune destruction of the insulin-producing pancreatic β-cells in the islet of Langerhans. The cause of type I diabetes is thought to be a multistep precipitation of environmental factors in genetically susceptible individuals leading to an imbalanced T-cells distribution.

Filosofi
Roskilde Universitet (RUC)

Ved en undersøgelse af lykkebegrebet, ”eudaimonia”, som Aristoteles fremkommer med i ”Den
Nikomacheiske Etik”, ser vi på om det er muligt at finde frem til et begreb om lykke som ikke
begænser sig til et rent subjektivt fænomen. Aristoteles kommer med en lang række gode indsigter i

En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt
Teoretisk filosofi
Roskilde Universitet (RUC)

The notion of the causal field is a promising, philosophical concept for describing an important feature
of our ordinary (pre-theoretical) causal reasoning. That is, the very boundaries of what we take to be
relevant under the circumstances, in order to explain a given causal event. This thesis is a critical

Religious Resolution and Reservation in Novels by Walker Percy, Flannery O'Connor and Cormac...
Cand. Mag i Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

The relationship between Southern writers and religion is the main focus in many critical surveys of Southern literature and will also be the general theme discussed in here. Having already mentioned her, it is perhaps already obvious that Flannery O’Connor is at the center of this essay.

Detecting new product ideas by text mining and machine learning texhniques
Text mining
Aarhus Universitet (AU)

The rise of Web 2.0 coupled with the availability of information technology like
computers, tablets and smartphones has created increasing opportunities for
consumers and organizations to interact. This development is predicted to
revolutionize how we understand and utilize innovation. In product innovation, the

BA Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Samfundsvidenskaben skiller sig ud fra naturvidenskaben, idet den kommunikativt indgår i deltagerrollen med dens genstandsfelt, som hverdagssproget er en del af. Relationen er gensidig således at dens begreber er socialt og kulturbetinget omvendt indvirker den på det sociale og kulturelle.

How the understanding of creativity can support the application of bio-inspired design
Cand. Soc Organisational Innovation & Entrepreneurship
Copenhagen Business School (CBS)

 

Abstract

Hvorfor slår Putnams projekt fejl?
Filosofi
Københavns Universitet (KU)

ABSTRACT:

The question as to how far the principles of empiricism should reach

have been widely discussed in the 20th century. In this paper a discussion

on the subject by Hilary Putnam is reviewed. Putnam advocates for a

radical Quinean empiricism affecting logic on the same level as the natural

Digital museumsformidling for Lindholm Høje Vikingemuseum
Interaktive Digitale Medier
Aalborg Seminarium

The first part of this report consists of an analysis of interactive museum dissemination based on a case study of Lindholm Høje Vikingemuseum. Through the analysis the target group is assigned to be digital natives from 13 to 18 years old.

Socially-powered graphical authentication
Robert Gutke (2013)
BA Kommunikation og IT
Aalborg Universitet (AAU)

This study investigated the potential of social imagery content for the purpose of authentication by building a web-based password system, called SocialPass, that lets users create “social passwords”, which consist of images of a user’s friend list on Facebook.

A Political Artifact's Social Determinism
Marie Blønd (2010)
Society & Technology
IT-Universitetet (ITU)

Infrastructure is without a doubt one of the most important factors for a country's development both socially and economically.

Dit nærområde - din mening
Landskabsforvaltning
Københavns Universitet (KU)

Resume

Et speciale om uddannelses betydning for videnskaben
Cand.mag. i Filosofi
Københavns Universitet (KU)
Vindmøller i med- og modgang
Vindenergi
Aalborg Universitet (AAU)

Denne rapport beskæftiger sig med fordele og ulemper ved henholdsvis landbaserede og havbaserede vindmøller med det primære henblik på økonomi og miljø.

Otherness and Rulership in Winnie-the-Pooh
BA i Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

Bachelorprojektet undersøger og identificerer imperialistiske og koloniale motiver i Alan Alexander Milnes to bøger Winnie-the-Pooh og The House at Pooh Corner og relaterer dem til lignende ideer i samtidig børnelitteratur. Med udgangspunkt i Daphne M.

En komparativ analyse af Kropotkin, Schumpeter og Hulgårds syn på socialt entreprenørskab i et...
Master i socialt entreprenørskab
Roskilde Universitet (RUC)

Den traditionelle arbejdsdeling mellem privat, offentlig og frivillig sektor er under forandring. Samtidig har teorier om ”socialt entreprenørskab”, der rokker ved denne arbejdsdeling, vundet frem som populære og tilsyneladende lovende bud på løsninger knyttet til alt fra velfærdsspørgsmål og global fattigdom til klimaproblemer.

David Earle (2009)
Southeast Asia: Myth or reality
Sydøstasienstudier
Københavns Universitet (KU)

Jeg behandler problemstilling omkring landegrænser i fx Sydøstasien. Hvordan grænserne ikke er naturlige eller logiske, men et produkt af vestlige stormagters politik og magtudøvelse.

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. October 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. October 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. October 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.