Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.
cand.polit
Københavns Universitet (KU)

When a company goes bankrupt, it may have multiple consequences for shareholders, creditors, distributers, customers, employees and the management.

- i systemteoretisk perspektiv
Religionsvidenskab
Københavns Universitet (KU)

For første gang har Danmarks regering lovgivet om domstolenes forhold til religiøse symboler.
Med Forslag til lov om ændring af retsplejeloven er det blevet et politisk spørgsmål, om en dommer må
vise sin tro på sin arbejdsplads. Udfra den tyske teoretiker Niklas Luhmanns systemteori vil jeg i

Otherness and Rulership in Winnie-the-Pooh
BA i Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

Bachelorprojektet undersøger og identificerer imperialistiske og koloniale motiver i Alan Alexander Milnes to bøger Winnie-the-Pooh og The House at Pooh Corner og relaterer dem til lignende ideer i samtidig børnelitteratur. Med udgangspunkt i Daphne M.

Biologi/Geologi

Denne rapport omhandler mulige konsekvenser for de marine økosystemer i Grønland ved en eventuel olieindustri. Flere faktorer vil påvirke de marine økosystemer såsom; seismiske un-dersøgelser, olieudvindingsprocessen og oliespild. Rapporten er udarbejdet ved hjælp af kildekritiske litteraturstudier.

En komparativ analyse af Kropotkin, Schumpeter og Hulgårds syn på socialt entreprenørskab i et...
Master i socialt entreprenørskab
Roskilde Universitet (RUC)

Den traditionelle arbejdsdeling mellem privat, offentlig og frivillig sektor er under forandring. Samtidig har teorier om ”socialt entreprenørskab”, der rokker ved denne arbejdsdeling, vundet frem som populære og tilsyneladende lovende bud på løsninger knyttet til alt fra velfærdsspørgsmål og global fattigdom til klimaproblemer.

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. October 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. October 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. October 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.