Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

RESULTATER : Speciale

Viden er det kollektive gode
Cand.Scient.Soc i Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Et studie i nyhedsformidling under samarbejdspolitikken
Historie
Københavns Universitet (KU)

I 1940 ejede cirka 75 procent af de danske husstande et radioapparat, og trods mediets relativt

unge alder havde dets indtog allerede skabt nye rammer og ritualer i de danske hjem. Lyden af

Rådhusets klokkers kimen klokken 12 og Pressens Radioavis (herefter Radioavisen) klokken

En Agential Realistisk inspireret analyse af problemrepræsentationer af køn i mediedebatter om den...
Psykologi
Københavns Universitet (KU)

Ordet 'taberdrenge' er at finde i ikke så få avisoverskrifter inden for de seneste år. Ofte følges dette af udtalelser om, at drengene lider under, at folkeskole og institutioner er '(over)feminiserede'. Med afsæt specialet "Taberdrenge og feminiseret skole?

en sociologiske undersøgelse af almennyttige fondes moralske kompleksitet
cand.scient.soc.
Københavns Universitet (KU)
Konstituering af omsorgspraksisser i et SOSU-felt i forandring
Anne Rehder (2013)
Cand.Scient.Soc med speciale i kønsforskning
Københavns Universitet (KU)

Abstract

En specialeafhandling om de danske folketingspolitikeres statusopdateringers indflydelse på den...
Kommunikation
Roskilde Universitet (RUC)

Abstract

En synliggørelse af ægdonationens praksisser
Cand.mag. europæisk etnologi
Københavns Universitet (KU)

Den aktuelle debat om økonomisk kompensation til ægdonorer klassificerer ægdonation som gavegivning og anskuer vareliggørelse som en trussel.

Cand. mag i Historie
Roskilde Universitet (RUC)

Speciale omhandlende organisationen af den engelske hær og den taktiske brug af langbueskytter under Hundredårskrigen (1337-1453)

Foundation of selfhood in the body and thoughts about constancy of self
Cand.mag. i Filosofi
Københavns Universitet (KU)
Et studie af computerspil som læringsressource i folkeskolen med "Global Conflicts: Palestine...
Cand. mag. i Medievidenskab
Aarhus Universitet (AU)

Fra indledningen:

"Formålet med dette speciale ligger i forlængelse af disse erkendelser og orienterer sig mod den ambition, som indkapsles i specialets problemformulering:

Hvilke problemer og potentialer er forbundet med anvendelse af computerspil som læringsressource i folkeskolen?

Cand.mag. i Filosofi
Aarhus Universitet (AU)

Vurdering: Karakter 10

Dit nærområde - din mening
Landskabsforvaltning
Københavns Universitet (KU)

Resume

Et speciale om uddannelses betydning for videnskaben
Cand.mag. i Filosofi
Københavns Universitet (KU)
Borgerinddragelsesproces under specialeforløb
Borgerinddragelsesproces under specialeforløb
Kommunikation
Roskilde Universitet (RUC)

Vi har skrevet et speciale om viden, uforudsigelighed og social interaktion.

Markedsføringsstrategier og lanceringsstøtte for danske ungdomsfilm
Filmvidenskab
Københavns Universitet (KU)

Ungdomsfilm er en stolt tradition i den danske filmbranche og -historie, men meget få danske ungdomsfilm har de seneste år levet op til de estimater, der er blevet sat af distributørerne og DFI.

En analyse af de interessekonflikter, der kan opstå når der anvendes crowdfunding og crowdsourcing...
Rikke Dela (2012)

Specialet har fokus på alternative måder at udvikle og finansiere filmprojekter, som f.eks. crowdfunding, dvs. fundraising, der foregår via en gruppe og crowdsourcing, der refererer til at et job eller en udviklingsopgave lægges offentlig ud, og alle kan bidrage med ideer.

Velfærdsstatsforandringer i en krisetid
Georg Lohse (2011)
Roskilde Universitet (RUC)
Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med fibromyalgi som eksempel
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. October 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. October 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. October 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.